Novosti

Pravila nagradne igre - 20 NAGRADA ZA 20 GODINA

.

datum i vrijeme događaja 10 ožu

KLASA: UP/I-460-02/23-01/95

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 7. ožujka 2023.   


 PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) EVENTIM d.o.o. iz Zagreba, Ulica Vice Vukova 8 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«20 nagrada za 20 godina»

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom «20 nagrada za 20 godina» je Eventim društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Ulica Vice Vukova 8, OIB: 62317651193.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava prijavom na tjedni elektronski bilten putem web stranice www.eventim.hr u razdoblju od 10.03.2023. do 31.10.2023.

Članak 3.

        Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 10.03.2023. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji se u razdoblju od 10.03. do 31.10.2023. godine prijave na primanje Eventim tjednog biltena. Sudionici moraju dodatno potvrditi svoju pretplatu na bilten na njihovom emailu.


Članak 6.

Jednom prijavom na tjedni bilten, sudionik sudjeluje u svim izvlačenjima.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom  užom obitelji.

Članak 8.

        Fond nagrada sastoji se od:

1. 10 ulaznica  ….vrijednosti               1.500,00 eura

2. 15 poklon bonova …vrijednosti       1.000,00 eura

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.500,00 eura

Nagrade nisu zamjenjive za novac.


Članak 9.

Izvlačenje nagrada održati će se u 5 termina i na sjedištu priređivača na adresi, Zagreb, Ulica Vice Vukova 8. Termini izvlačenja su:

1. 31.03.2023. u 12:00

2. 30.04.2023. u 12:00

3. 31.05.2023. u 12:00

4. 30.06.2023. u 12:00

5. 31.10.2023. u 12:00

Izvlačenje će biti provedeno uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da sudionik koji je već bio dobitnik bilo koje nagrade bude ponovno izvučen, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različite fizičke osobe.  Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

1. Damir Vranić

2. Ivana Nikšić

3. Tena Vahčić

koje imenuje direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

        Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada biti će elektronski obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 11.

        Dobitnicima će nagrade biti uručene poštanskom dostavom ili elektronskim putem (u slučaju print@home ulaznica).

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.

        Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 15.

        Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

        Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 16.

        Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 17.

        U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.