Novosti

UPOZNAJ MARCUSA I MARTINUSA!

Traje od 23.2. do 5.3.2018. 12:00

23 velj

OSVOJITE DRUŽENJE S MARCUSOM I MARTINUSOM!


Prijavi se kreativnim videom putem našeg Eventim HR Facebooka i Instagrama s objašnjenjem zašto bi baš ti trebao/la osvojiti druženje s Marcusom i Martinusom! Ne zaboravi na hashtag #meetmmzagreb i #eventimhr te nas taggirati u objavi kako bi pronašli tvoj video!


Jedan sretni dobitnik, koji je već kupio ulaznicu, će dobiti dvije ulaznice za upoznavanje, a jedan sretni dobitnik koji još nije kupio ulaznicu će dobiti dvije ulaznice za upoznavanje + koncert! Nagradna igra traje od 23.02. do 5.03.2018.


Ako sudjelujete u nagradnoj igri putem Facebooka, video s objašnjenjem priložite u komentaru na post o nagradnoj igri!


Već imate ulaznice za koncert? Super, uključite ih u video!


Pravila nagradne igre:


Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Upoznaj Marcusa i Martinusa“


Članak 1.


Priređivač Nagradne igre je Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na Internet stranici www.eventim.hr.


 


Članak 2.


Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Upoznaj Marcusa i Martinusa“(dalje u tekstu: Igra).


 


Članak 3.


Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.


 


Članak 4.


Igra se realizira u periodu od petka, 23. veljače 2018. godine do ponedjeljka, 3. ožujka 2017. godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda.  Promocija, odnosno najava igre,  započinje u četvrtak,  23. veljače 2018. godine i traje do završetka Igre, 3. ožujka 2018.


 


Članak 5.


Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.


 


Članak 6.


Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici tvrtke Eventim d.o.o., stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.


 


Članak 7.


Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internet stranicama www.eventim.hr , te na Facebook i Instagram kanalima tvrtke Eventim d.o.o. Sudionici sudjelovanjem u Igri pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, a za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača.


Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.


 


Članak 8.


Igra se provodi na način da od petka, 23. veljače 2018. godine, najkasnije do ponedjeljka, 3. ožujka 2018. do 12:00


svakog dana, sudionik prijavi na nagradnu igru putem Facebooka i Instagrama na način da snimi kratki video s objašnjenjem zašto baš on zaslužuje osvojiti navedenu nagradu. Eventim će u ponedjeljak 3. ožujka 2018. nakon 12:00 objaviti 2 dobitnika među prijavljenima.


Nagradni fond prve nagrade iznosi maksimalno 500,00 HRK (petsto kuna). 


Nagradni fond druge nagrade iznosi maksimalno 1.000,00 HRK (tisuću kuna). 


 


Članak 9.


Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija tvrtke Eventim o čemu se vodi dnevni zapisnik.


Tročlanu komisiju čine:


1. Damir Vranić (Eventim d.o.o.)


2. Antonija Nikšić (Eventim d.o.o.)


3. Katarina Hmura (Eventim d.o.o.)


 


Članak 10.


Ukupni nagradni fond iznosi maksimalno 1.500,00 HRK (tisuću petsto kuna), uključujući iznos poreza na dodanu vrijednost, a sastoji se od:


2 (slovima: dvije) glavne nagrade:


-       2x upoznavanje za sudionike koji su već kupili ulaznice za događaj Marcus i Martinus @ Aquarius, 27.3.2018.


-       2x upoznavanje + koncert za sudionike koji još nisu uspjeli kupiti ulaznice


Nakon završetka Igre, Priređivač će organizirati uručenje nagrada dobitnicima, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.


 


Članak 11.


Priređivač igre će dobitnike obavijestiti telefonskim i pisanim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice tvrtke Eventim, www.eventim.hr po završetku Igre.


Članak 12.


U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.


 


Članak 13.


Nagrade u obliku potrošačkih kartica, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. S potrošačke kartice nije moguće podići gotovinu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana po završetku Igre.  


Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u roku od 30 (slovima: trideset) dana  dobitnik ne preuzme nagradu, vrijede odredbe PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA, NN 8/10.


 


Članak  14.


U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o


tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


 


Članak 15.


Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog


Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


 


Članak  16.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.eventim.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.


 


 


U Zagrebu, 23.2.2018.                                                                        


                                                                                                                            Eventim d.o.o.


 


                                                                  


                                                                                                   Damir Vranić,  direktor