Novosti

Event.card nagradna igra

Izvučen prvi dobitnik!

datum i vrijeme događaja 11 pro

Čestitamo!


Josip Malenica iz Zagreba je prvi dobitnik Poklon bona u iznosu od 500,00HRK!


Nagradna igra ide i dalje, a u nastavku pročitajte više o načinu sudjelovanja.


 


Ne čekajte, prijavite se za event.card i „sudjelujte u nagradnoj igri s bogatom nagradom, poklon bon u vrijednosti 500,00 kuna.


Prijavite se putem Vašeg Eventim korističkog računa, a ako ga nemate otvorite si koristnički račun  -> https://www.eventim.hr/hr/sign-in/  i pritom se prijavite za event.card.


Svaki tjedan jedan poklon bon sretnom dobitniku! Nagradna igra traja od 06.12. do 24.12.2017.


 


Pravila nagradne igre:
Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Event.card“


 


Članak 1.


Priređivač Nagradne igre je Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na Internet stranici www.eventim.hr.


 


Članak 2.


Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Event.card“(dalje u tekstu: Igra).


 


Članak 3.


Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.


 


Članak 4.


Igra se realizira u periodu od srijede, 6. prosinca 2017. godine do nedjelje, 24. prosinca 2017. godine. Igra se organizira u tri kruga: prvi krug traje od srijede, 6. prosinca 2017. godine, najkasnije do nedjelje 10. prosinca 2017. godine, drugi krug od ponedjeljka, 11. prosinca 2017. godine, najkasnije do nedjelje, 17. prosinca 2017. godine a treći krug traje od ponedjeljka 18. prosinca 2017. godine, najkasnije do nedjelje 24. prosinca 2017 godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda.  Promocija, odnosno najava igre,  započinje u srijedu,  6. prosinca 2017. godine i traje do završetka Igre, 24. prosinca 2017.


 


Članak 5.


Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.


 


Članak 6.


Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici tvrtke Eventim d.o.o., stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.


 


Članak 7.


Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internet stranicama www.eventim.hr , te na Facebook i Instagram kanalima tvrtke Eventim d.o.o. Sudionici sudjelovanjem u Igri pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, a za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača.


Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.


 


Članak 8.


Igra se provodi na način da se od srijede, 6. prosinca 2017. godine, najkasnije do nedjelje, 24.


prosinca 2017. godine, svakog dana, kupac prijavi na Event.card karticu pogodnosti, program lojalnosti. Eventim će svaki tjedan, u periodu od srijede, 6. prosinca 2017., do nedjelje, 24. prosinca 2017., objaviti jednog dobitnika među prijavljenima na Event.card, kojeg će izabrati nasumičnim odabirom, te mu uručiti poklon bon u iznosu od 500,00 kuna (petsto kuna), s PDV-om uključenim u cijenu.


 


Nagradni fond prvog kruga Igre iznosi maksimalno 500,00 HRK (petsto kuna), s time da Igra započinje s nagradnim fondom od 500,00 HRK (petsto kuna), a ukoliko u prvom tjednu nema pobjednika, isti se prenosi u idući tjedan i uvećava za iznos od 500,00 HRK (petsto kuna).


 


Nagradni fond drugog kruga Igre iznosi maksimalno 1.000,00 HRK (tisuću kuna), s time da drugi krug Igre započinje s nagradnim fondom od 500,00 HRK (petsto kuna), a ukoliko u jednom danu nema pobjednika, isti se prenosi u idući tjedan i uvećava za iznos od 500,00 HRK (petsto kuna).


 


Nagradni fond trećeg kruga Igre iznosi maksimalno 1.000,00 HRK (tisuću kuna), s time da treći krug Igre započinje s nagradnim fondom od 500,00 HRK (petsto kuna).


 


Broj  kola unutar prvog i drugog kruga u kojima se igra, određuje priređivač.


 


Članak 9.


Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija tvrtke Eventim o čemu se vodi dnevni zapisnik.


 


Tročlanu komisiju čine:


1. Damir Vranić (Eventim d.o.o.)


2. Antonija Nikšić (Eventim d.o.o.)


3. Katarina Hmura (Eventim d.o.o.)


 


Članak 10.


Ukupni nagradni fond iznosi maksimalno 1.500,00 HRK (tisuću petsto kuna), uključujući iznos poreza na dodanu vrijednost, a sastoji se od:


 


3 (slovima: tri) glavne nagrade:


 


-       Nagradni fond prvog kruga Igre iznosi maksimalno 500,00 HRK (petsto kuna), a ukoliko u prvom krugu nema pobjednika, isti se prenosi u drugi krug i uvećava za iznos od 500,00 HRK (petsto kuna);


 


-       Nagradni fond drugog kruga Igre iznosi maksimalno 1.000,00 HRK (tisuću kuna), s time da drugi krug Igre započinje s nagradnim fondom od 500,00 HRK (petsto kuna), a ukoliko u drugom krugu nema pobjednika, isti se prenosi u treći krug i uvećava za iznos od 500,00 HRK (petsto kuna);


 


-       Nagradni fond trećeg kruga Igre iznosi maksimalno 1.000,00 HRK (tisuću kuna), s time da treći krug Igre započinje s nagradnim fondom od 500,00 HRK (petsto kuna).


   


Nakon završetka Igre, Priređivač će organizirati uručenje nagrada dobitnicima, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.


 


Članak 11.


Priređivač igre će dobitnike obavijestiti telefonskim i pisanim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice tvrtke Eventim, www.eventim.hr po završetku Igre.


 


Članak 12.


U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.


 


Članak 13.


Nagrade u obliku potrošačkih kartica, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. S potrošačke kartice nije moguće podići gotovinu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana po završetku Igre.  


 


Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u roku od 30 (slovima: trideset) dana  dobitnik ne preuzme nagradu, vrijede odredbe PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA, NN 8/10.


 


Članak  14.


U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o


tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


 


Članak 15.


Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog


Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


 


Članak  16.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.eventim.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.


 


 


U Zagrebu, 4.12.2017.                                                                        


                                                                                                                            Eventim d.o.o.


 


                                                                  


                                                                                                   Damir Vranić,  direktor