Novosti

Uvjeti korištenja do 6.3.2020

datum i vrijeme događaja 06 ožu

Naručivanje Sve internet narudžbe ulaznica su obavezujuće i uz obvezu plaćanja te ne mogu biti otkazane ili izmijenjene. Za naručivanje preko interneta pratite sljedeće korake: korak 1 - biranje događanja i ulaznica prema cjenovnoj kategoriji; korak 2 – biranje načina dostave; korak 3 – biranje načina plaćanja i upisivanje osobnih podataka; korak 4 – pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvaćanje općih uvjeta te prosljeđivanje narudžbe; korak 5 – potvrda narudžbe od strane Eventima d.o.o. Kupac ili korisnik usluga tvrtke Eventim d.o.o., prilikom registriranja i kupovine ulaznica, daje suglasnost tvrtki Eventim d.o.o. za slanje besplatnih obavijesti putem elektronske pošte ili telefonskog poziva, tj. putem podataka koji su ostavljeni elektronskih putem, sve do povlačenja pristanka ili do ispunjena svrhe pohranjivanja osobnih podataka. Tvrtka Eventim d.o.o., kao upravitelj osobnih podataka, poštuje privatnost svojih korisnika i obvezuje se da će osobne podatke, koji su prikupljeni tijekom registracije i kupovine, pažljivo obraditi i zaštiti ih sukladno sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka. Ako korisnik Eventim d.o.o. usluga, više ne želi primati obavijesti tvrtke Eventim d.o.o., može se od istih odjaviti. Upute za odjavu se nalaze na kraju svake elektronske obavijesti, u korisničkom računu, a korisnik se može javiti i na info@eventim.hr te na Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb. Podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku. Nakon završetka potrebe za vođenjem baze osobnih podataka ili na zahtjev sudionika, podaci se brišu. U trenutku prikupljanja osobnih podataka, svaki sudionik ima pravo na mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dodavanja, popravljanja, blokiranja i brisanja osobnih podataka iz baze osobnih podataka, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Korisnici podataka su administratori Eventim d.o.o. Facebook stranice (Eventim.hr), zaposlenici u odjelu marketinga te zaposlenici odgovorni za podršku kupcima. Bez izričitog pristanka kupca ili korisnika, osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama. Tvrtka Eventim d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve pogreške koje se mogu pojaviti prilikom posredovanja krivih, lažnih ili obmanjujućih podataka danih od strane kupca ili korisnika. Posjetitelj pristaje da, kao dio publike, bude snimljen zvučno i slikovno bez ograničenja. Zabranjeno je unošenje opreme za snimanje zvuka i slike, boca, limenki, oružja, pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost. UPOZORENJE! Glasna glazba može oštetiti Vaš sluh. Kupnjom ulaznice posjetitelj neopozivo prihvaća uvjete koji vrijede na mjestu događanja i uvjete organizatora. Plaćanje Ulaznice kupljene putem webshopa mogu se platiti kreditnom/debitnom karticom ili opcijom plaćanja unaprijed. U slučaju kupnje ulaznica obročnim plaćanjem (dvije rate), kupac postaje vlasnik ulaznica u trenutku uplate posljednje od dvije rate. Partneri Eventima d.o.o. u prodaji ulaznica zadržavaju pravo na primjenu vlastitih načina naplate. Svaka ulaznica postaje važeća nakon cjelokupne uplate. Uvođenjem zakona o fiskalizaciji, ulaznica više nema vrijednost računa već se izdaje račun uz kupljenu ulaznicu i kojeg je potrebno sačuvati do dana održavanja događaja. Ukoliko se događaj odgodi ili otkaže, nije moguće vratiti ulaznicu i ostvariti povrat sredstava bez predočenja računa. Ulaznice kupljene putem webshopa mogu se platiti kreditnom karticom ili opcijom plaćanja unaprijed. Partneri Eventima d.o.o. u prodaji ulaznica zadržavaju pravo na primjenu vlastitih načina naplate. Svaka ulaznica postaje važeća nakon cjelokupne uplate. Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti (Kuna). Za kupce iz inozemstva prilikom terećenja vaše kreditne kartice, iznos u kunama prikazan na Internet trgovini će se konvertirati u vašu lokalnu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj Internet trgovini. Povrati i zamjene Sukladno čl. 79. st. 1. t. 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odnosno u određenom razdoblju. Eventim d.o.o nije odgovoran u slučaju gubitka ili oštećenja već kupljene/ dostavljene ulaznice. U slučajevima ulaznica kupljenih putem prodajnih mjesta ponovno izdavanje nije moguće. U slučajevima ulaznica za događanja u Hrvatskoj kupljenih putem Eventim web stranice ponovno izdavanje ulaznica/e može biti naplaćeno. Rješavanje potrošačkih sporova Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori. Online rješavanje potrošačkih sporova Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka OVDJE. Podnošenje prigovora/reklamacija Sukladno čl. 10. st. 5. Zakonu o zaštiti potrošača, potrošaču omogućavamo podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb i elektroničke pošte na e-mai adresu info@eventim.hr. Na zaprimljen prigovor dostavit ćemo pisani odgovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog pisanog prigovora. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova U skladu sa zakonskim normama, Eventim d.o.o. ne priznaje nikakvo alternativno tijelo za rješavanje potrošačkih sporova kojega bi potrošač tražio u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Eventim d.o.o. pruža internetsku prodaju na području HR te u potpunosti samostalno odrađuje elektroničko povezivanje s platformom za internetsko rješavanja potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna OVDJE. E-mail adresa Eventim d.o.o. je: info@eventim.hr Navedeno slijedi iz Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) 524/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća za online rješavanje potrošačkih sporova te iz izmjene Uredbe (ES) 2016/2014 i Direktive 2009/22/ES. EVENTIM Bez brige kupnja ULAZNICA – OPĆI UVJETI KORIŠTENJA Po uplati odgovarajuće naknade, Eventim d.o.o. svojim kupcima garantira specijalno pravo na odustajanje od kupnje ulaznica. Povrat ulaznica moguće je zatražiti od datuma kupnje ulaznica do četiri sata prije početka događaja, prema sljedećim uvjetima: Nepredviđene okolnosti na temelju kojih je moguće ostvariti povrat novca Bolest, nesreća, smrt, trudnoća • Ozbiljna bolest, teža nesreća, komplikacija trudnoće ili posljedice smrtnog slučaja, kada se navedeni događaj zbio nakon postupka bukiranja ulaznica: – od strane ovlaštene osobe (kupca) – od strane povezane osobe za koju je kupljena ulaznica, a koja je poništila događaj Ako su ulaznice za događaj kupljene za više osoba, odnosno za grupu putem jedne narudžbe, povrat novaca može zatražiti najviše 6 osoba iz te grupe. • U slučaju duševnih bolesti, specijalnu mogućnost povrata moguće je ostvariti samo u slučaju: – psihijatrijskog izvješća o nesposobnosti za rad – uz prilaganje potvrde poslodavca o odsutnosti s radnog mjesta uzrokovane nesposobnošću za rad. •U slučaju kronične bolesti, povrat novaca moguće je ostvariti samo u slučaju da događaju nije moguće prisustvovati zbog medicinski dokumentiranog neočekivanog akutnog pogoršanja. Povrat je također moguć samo uz pretpostavku da je zdravstveno stanje stranke bilo stabilno u trenutku kupnje ulaznica. • U slučaju trudnoće, specijalnu mogućnost povrata moguće je ostvariti samo u sljedećim slučajevima: −ako je trudnoća započela nakon kupnje ulaznica i ako je događaj zakazan nakon 24-tog tjedna trudnoće , − ako je trudnoća započela nakon kupnje ulaznica i ako bi prisustvovanje događaju moglo naštetiti nerođenom djetetu. Kašnjenje ili prekid sustava javnog prijevoza U slučajevima kada je prisustvovanje događaju onemogućeno zbog kašnjenja ili prekida sustava javnog prijevoza na putu prema mjestu događaja (tj. kada ulaz na događaj više nije moguć ili je događaj već završen) Kvar vozila prije dolaska U slučaju kvara osobnog ili taksi vozila te u slučaju prometne nesreće na putu prema mjestu događaja. Nisu pokrivene nesretne okolnosti vezane uz gorivo i ključeve. Odgoda događaja od strane organizatora U slučajevima kada je događaj odgođen ili je došlo do promjene mjesta održavanja, a ulaznice su važeće za novi datum ili mjesto događaja, ovlaštena osoba može ostvariti povrat u slučaju opravdane spriječenosti prisustvovanja događaju. Otkazivanje događaja uzrokovano insolventnošću organizatora U slučaju otkazivanja priredbe kao posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečajnog postupka nad organizatorom, pokretanja likvidacije nad organizatorom, kao i brisanja pravne osobe organizatora, kupcu je osiguran povrat novaca već plaćenih ulaznica, sve u skladu s ovim uvjetima korištenja. Usluga "Bez brige" ne pokriva slučaj ako je događaj otkazan zbog insolventnosti ili stečaja organizatora događaja. Obveze u slučaju oštećenja ili gubitka • Pravo na specijalni povrat novaca ostvaruje ovlaštena osoba (kupac) koja izvještaj o nesretnoj okolnosti, kojim se opravdava takav povrat, podnese Eventimu d.o.o. neposredno nakon nastupanja dotičnog događaja (najkasnije četiri sata prije početka događaja) na jedan od sljedećih načina: - putem telefona: 060 55 00 11 (ukoliko Vam se ne javi naš djelatnik molimo ostavite poruku na automatskoj sekretarici sa Vašim kontakt podacima) - putem e-pošte: bezbrige@eventim.hr • Ovlaštena osoba (kupac) obvezna je poduzeti sve mjere za ublažavanje i razjašnjavanje štete. • Ovlaštena osoba (kupac) obvezna je u potpunosti se pridržavati ugovornih i pravnih naputaka o izvještavanju, informiranju i postupanju. • Ako je šteta nastupila zbog bolesti ili ozljede, ovlaštena osoba dužna je omogućiti liječnicima otkrivanje povjerljivih medicinskih podataka Eventimu d.o.o. • Ako ovlaštena osoba (kupac) može potraživati pružene usluge Eventima d.o.o. od treće strane, kupac se obavezuje poduprijeti i prenijeti svoja potraživanja na Eventim d.o.o. • Dokumenti koje je potrebno dostaviti Eventimu d.o.o. na predodređenu adresu: – originalne neoštećene ulaznice – račun za kupljene ulaznice – potvrda o smrti – dokumenti/službene potvrde o nesretnom događaju (npr. detaljno liječničko izvješće uz dijagnozu, potvrda poslodavca, policijsko izvješće, itd.) Eventim d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novaca u iznosu cijene ulaznice navedene na ulaznici u roku od 15 dana od pozitvnog rješenja pisanog zatjeva za povratom novaca shodno općim uvjetima Eventim d.o.o. Bez brige kupnje ulaznica. U slučaju da Eventim d.o.o. sumnja na točnost ili istinitost dokumenata, Eventim d.o.o. može, u vlastitiom trošku, angažirati stručnjaka koji će istražiti okolnosti temeljem kojih je zaražen povrat novaca za kupljene ulaznice. U tom slučaju kupac će dopustiti i omogućiti stručnjaku prikupljanje i provjeru podataka o okolnostima temeljem koji je zatražen povrat novaca. Povreda obveza U slučaju nepoštivanja ili povrede obveza od strane kupca, Eventim d.o.o. zadržava pravo uskraćivanja ili ograničavanja svojih usluga. Slučajevi koji nisu pokriveni uslugom Eventim d.o.o. Bez brige kupnja ulaznica • Oslabljen tijek zdravstvenog oporavka: u slučajevima kada je bolest ili posljedica nesretnog slučaja, operacije ili medicinske intervencije već postojala u trenutku kupnje ulaznica te nije izliječena do datuma održavanja događaja. U slučaju kada prije datuma događaja nisu izliječene posljedice operacije ili medicinske intervencije koje su bile planirane u vrijeme kupnje ulaznica ali su sprovedene nakon postupka kupnje. • Ako je do otkazivanja došlo zbog blokade računa ili nemogućnosti organizatora plaćanja svojih obveza, a nad organizatorom nije pokrenut postupak predstečajne nagodne, stečajni postupak, postupak likvidacije nad organizatorom, kako i postupak brisanja pravne osobe organizatora. • Osiguranje ne pokriva: − okolnosti koje su prethodile ili nastupile prilikom sklapanja ugovora ili kupnje ulaznica, − okolnosti koje je ovlaštena osoba (kupac) mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora ili kupnje ulaznica. • Okolnosti koje ne mogu poslužiti kao opravdanje za povrat kupljenih ulaznica kada su one izazvane od strane kupca pod sljedećim okolnostima: – pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava – u samoubilačkom porivu ili pokušaju samoubojstva – sudjelovanje u štrajkovima ili civilnim nemirima – sudjelovanje u utrkama ili treninzima s motornim vozilima ili plovilima – sudjelovanje u riskantnim aktivnostima koje sudionike svjesno izlažu riziku – nemar ili svojevoljna namjera – sudjelovanje u ili pokušaj izvedbe kriminalne radnje • Sljedeće okolnosti ne mogu poslužiti kao opravdanje za povrat kupljenih ulaznica: rat, teroristički napadi, civilni nemiri, epidemije, pandemije, prirodne katastrofe, nuklearni, biološki ili kemijski napadi. • Posljedice službenih naloga, npr. zapljene imovine, uhićenja ili zabrane napuštanja države također ne mogu poslužiti kao opravdanje za povrat kupljenih ulaznica. • U slučajevima kada procjenitelj radi naknade štete (stručnjak, liječnik, itd.) ima direktnu korist u postupku ili je rođenjem ili vjenčanjem povezan s ovlaštenom osobom (kupcem). Definicije • Definicija osoba u srodstvu: – rodbina (supružnici, roditelji, djeca, supružnikovi roditelji, djedovi i bake, braća i sestre) – partner, kao i njegova/njezina djeca i roditelji – skrbnici maloljetnika koji ne smiju samostalno putovati ili rodbina kojoj je potrebna skrb • Organizator Organizatorom se smatra svaka djelatnost/organizacija/poduzeće koje na temelju ugovora izvodi usluge za ovlaštenu osobu (kupca) povezane s događajem. • Javni prijevoz Svako sredstvo javnog prijevoza koje prometuje na redovitim linijama na temelju uspostavljenog rasporeda, a koje je licencirano za prijevoz putnika s odgovarajućom kupljenom kartom. Taksi vozila i iznajmljena vozila ne smatraju se javnim prijevozom. • Kvar Svaki iznenadni i neočekivani kvar vozila izazvan električnom ili mehaničkom nepravilnošću koja rezultira nemogućnošču ili pravno nedopustivim nastavkom putovanja .Oštećenje pneumatika, nedostatak goriva, ključevi zaključani unutar vozila i ispražnjeni akumulator izjednačavaju se s kvarovima. Gubitak ili oštećenje ključeva vozila kao i ulijevanje neodgovarajućega goriva ne smatraju se kvarom te nisu pokriveni ovim osiguranjem. • Osobna nezgoda Iznenadan i neočekivan utjecaj vanjskog faktora koji ima štetne posljedice po ljudsko tijelo. • Prometna nezgoda Oštećenje motornog vozila izazvano iznenadnim i silovitim utjecajem vanjskog čimbenika koji uzrokuje nemogućnost ili pravnu nedopustivost nastavka putovanja. Pojam uključuje sudar, sraz, prevrtanje, propadanje, potonuće ili zaglavljenje. • Ozbiljna bolest/ozbiljne posljedice nesreće Bolest ili posljedice nesreće smatraju se ozbiljnima kada rezultiraju privremenom ili stalnom nesposobnošću za rad. Naknada za obradu narudžbe Od 03. travnja 2017. godine naplaćuje se naknada za obradu narudžbe ulaznica u iznosu od 10 (deset) kuna. Naknada za obradu narudžbe predstavlja pokriće nužnih administrativnih i materijalnih troškova, troškova bankovnih transakcija te ostalih operativnih troškova. Naknada za obradu narudžbe naplaćuje se po narudžbi i ne ovisi o broju ulaznica u narudžbi. Dostava ulaznica Eventim d.o.o. ne prihvaća odgovornost za ulaznice izgubljene u pošti, te ne prihvaća odgovornost za pravilnu dostavu od strane trećih osoba kao što su poštanski uredi ili druge kurirske službe. Eventim d.o.o. ne preuzima odgovornost za troškove nastale zbog nedostavljanja ulaznica. Eventim d.o.o. ne prihvaća otkazivanja, promjene, povrat novca (troškovi dostave, usluge, itd.) Možete izabrati sljedeće načine dostave ili podizanja ulaznica u Eventim d.o.o. webshopu na stranici www.eventim.hr: KURIRSKA DOSTAVA Kurirska dostava u roku od 3 radna dana Informacije o statusu pošiljke možete pratiti na na linku: http://www.posta.hr/pracenje-posiljaka-u-unutarnjem-prometu Informacije o pošiljkama mogu dobiti i na broj telefona 072/303-304 ili na mail info@posta.hr PREPORUČENA POŠTA (inozemstvo) Preporučena pošta – inozemstvo. DHL EXPRESS DOSTAVA Maksimalni broj pokušaja dostave je 3 puta. Ukoliko se primatelja ne zatekne na adresi nakon prvoga pokušaja dostave, dostavljač ostavlja poruku primatelju i očekuje se da će se isti javiti DHL-u i dogovoriti se za termin nove isporuke. Ukoliko se dostava ne uspije izvršiti, pošiljka se vraća pošiljatelju PODIZANJE ULAZNICA NA BLAGAJNI (Nije moguće za sva događanja) Ako su ulaznice plaćene na vrijeme, iste se mogu podići na dan događanja na blagajni, ukoliko postoji ta mogućnost (sat i pol prije početka događaja a najkasnije pola sata nakon početka događaja) - 15,00 kn PRINT@HOME (Nije moguće za sva događanja) Nakon kupnje ulaznica uz odabir „print@home“ načina preuzimanja, kupac treba preuzeti ulaznicu u pdf formatu na svom Eventim korisničkom računu te istu otisnuti na vlastitom štampaču. Ovakve ulaznice biti će provjeravane/skenirane na ulazu događaja. MOBILE TICKET (Nije moguće za sva događanja) Nakon kupnje ulaznica uz odabir „Mobile“ načina preuzimanja, kupac dobiva SMS poruku na mobilni broj koji je upisao prilikom kupnje. SMS poruka sadržava link aktivacijom kojeg se prikazuje QR kod što predstavlja ulaznicu. Ispod QR koda istaknut je broj kupljenih ulaznica. Kupac prilikom ulaza na događaj treba prikazati dobiveni QR kod na svojem pametnom telefonu. QR kod će biti provjeren/skeniran prilikom ulaza na događaj. Eventim d.o.o. ne prihvaća odgovornost za ulaznice izgubljene u pošti, te ne prihvaća odgovornost za pravilnu dostavu od strane trećih osoba kao što su poštanski uredi ili druge kurirske službe. Eventim d.o.o. ne preuzima odgovornost za troškove nastale zbog nedostavljanja ulaznica. Eventim d.o.o. ne prihvaća otkazivanja, promjene, povrat novca (troškovi dostave, usluge, itd.) Kupio/la sam ulaznice za događaj koji je otkazan. Što moram napraviti? Eventim d.o.o. nije organizator događanja i zbog toga nije odgovoran za povrat novaca. No, to ne znači da ne činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali povrat novca. U slučaju otkazivanja ili odgode događaja i povrata novca, iznos cijene ulaznice, umanjen za sve dodatne troškove (troškovi dostave, usluge, itd.), bit će vraćen kupcu isključivo na prodajnom mjestu gdje su ulaznice kupljene i to najviše dva mjeseca od predviđenog datuma održavanja, osim u slučaju ako je Eventim d.o.o. ispunio svoje financijske obaveze prema organizatoru događaja te se u tom slučaju povrat vrši direktno od organizatora događaja o čemu će Eventim d.o.o. pravodobno obavijestiti prodajno mjesto. U rijetkim slučajevima (npr. promjene u cijenama od strane organizatora, dodatne naplate tražene od organizatora, itd.) može doći do situacije u kojoj se naplaćuje viša cijena ulaznice od one istaknute na ulaznici. U tom slučaju Eventim d.o.o. će refundirati samo cijenu ispisanu na ulaznici. Dodatni troškovi kao što su troškovi dostave, neće ni u kojem slučaju biti refundirani. U slučaju da se događaj otkaže, ulaznica se može vratiti radi povrata novca u roku od dva mjeseca nakon planiranog datuma događanja i to na mjestu na kojem je kupljena (ako je ulaznica kupljena putem interneta, vraća se na adresu Eventim d.o.o. ureda: Ulica Vice Vukova 8, Zagreb; nakon čega će biti stornirana, a novac vraćen na kreditnu karticu ili tekući račun – dok god uvjeti korištenja organizatora ili mjesta događanja to dozvoljavaju). U slučaju otkazivanja, odgađanja ili drugih promjena programa, neće biti izvršen povrat novca za povezane troškove (npr. prijevoz, hotelski smještaj, cijena dostave itd.). U slučaju otkazivanja, odgađanja ili druge promjene, Eventim d.o.o. nije dužan obavijestiti svoje kupce o nastalim promjenama. Uvođenjem zakona o fiskalizaciji, ulaznica više nema vrijednost računa već se izdaje račun uz kupljenu ulaznicu i kojeg je potrebno sačuvati do dana održavanja događaja. Ukoliko se događaj odgodi ili otkaže, nije moguće vratiti ulaznicu i ostvariti povrat sredstava bez predočenja računa. Eventim d.o.o. voucher - poklon bon Eventim d.o.o. voucher - poklon bon se mora iskoristiti u cijelosti do datuma navedenog na istom. Povrat razlike sredstava ukoliko je cijena ulaznica niža od vrijednosti vouchera se ne vraća. Zaštita podataka Korisnik prihvaća da osobni podaci mogu biti elektronski obrađeni od strane Eventima d.o.o. za potrebe izvršenja usluge. U skladu s pravnim odredbama, korisnik prihvaća da se njegovi podaci proslijede partnerskim firmama (tvrtkama kćerima ili podružnicama) kao i organizatorima pojedinih događaja za koje su ulaznice kupljene. Sudska nadležnost Za sve sporove koji ne mogu biti riješeni sporazumom, nadležan je sud u Zagrebu.