Stalni postav Muzeja grada Rijeke

Muzej grada Rijeke, Palača šećera, Rijeka

Petak, 01.04.2022

Do Subota, 31.12.2022

11:00 do 18:00 - utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja

Učitavanje odabira ulaznica