matija_ši20 - Ulaznice

Matija svira Arsena

Nema aktivnih predstava u ovoj manifestaciji!

Podaci o događaju

Koncertom na Tvrđavi Barone prisjetit ćemo se Arsenovih vječnih glazbenih djela u izvedbi njegova sina, poznatog pijanista Matije Dedića. Koncertna večer Matija svira Arsena pružit će jedinstvene glazbene trenutke i otkriti Matijin osobni doživljaj Arsenovih kompozicija koje predstavljaju bogatu glazbenu ostavštinu za sadašnjost i budućnost. Matijine izvedbe nanovo će nam približiti emocije koje Arsenove skladbe nose sa sobom i kroz koje Arsen i dalje živi sa svojom publikom.

The audience at Barone Fortress will remember Arsen Dedić's eternal musical work through performance by his son, the famous pianist Matija Dedić. The concert programme „Matija Plays Arsen“ will provide unique musical moments and reveal Matija’s personal experience of Arsen’s compositions that represent a rich musical legacy for the present and the future.


Djeca i osobe s invaliditetom ne ulaze besplatno.