KK Cedevita - Ulaznice

Cedevita 16 GU - Ulaznice ©

Nema aktivnih predstava u ovoj manifestaciji!

Podaci o događaju

Kupci kupnjom ulaznica pristaju na slanje podataka trećoj strani, tj. KK Cedevita.

Podaci (ime, prezime, adresa, kontakt) će se poslati trećoj strani isključivo kako biste ostvarili i preuzeli sve stavke iz navedenog paketa te se neće koristiti u druge svrhe.


Galerija događaja