Učitavanje...

Nema aktivnih predstava u ovoj manifestaciji!

Podaci o događaju

Ferenc Erkel

„Ladislav Hunyadi”

Opera u tri čina na mađarskom jeziku s titlovima na hrvatskom

Ferenc Erkel je skladao svoju domoljubnu operu 1844. godine na vrhuncu doba reformi, a koncentrira se na jedan od turbulentnih perioda mađarske povijesti, dane nakon pobjede kod Beograda. Junak djela koje se odigrava u vrijeme Hunyadijevih nije Janko Hunyadi ili kasniji Matija Korvin, već plemić koji staje na gubilište, Ladislav. Tadašnji su gledatelji uzbuđeno dočekali djelo koje je sadržavalo ne tako prikrivene poveznice sa političkim previranjima vlastitog doba; naravno i glazba koja slijedi talijanske i francuske uzore, kao i tradicije mađarskih plesova 18. stoljeća su ostavile dojam.

„Iako se u remek djelu Ferenca Erkela uočavaju brojni utjecaji opernih skladatelja toga i ranijih doba, kao i uzorak opernog žanra (Beethoven, Rossini, Donizetti, Halévy, Meyerbeer, itd.), ono ipak zauzima posebno mjesto među nacionalnim operama 19. stoljeća. Dijelom jer glazba posjeduje mađarsku auru, dijelom jer joj priliči opis koji je – duhovito – za balade upotrebljavao jedan mađarski estetičar iz 19. stoljeća: »tragedija, ispričana pjesmom«.

Na premijeri 27. siječnja 1844., operom „Ladislav Hunyadi”, rađa se mađarska nacionalna glazbena drama” – piše András Batta. Djelo koje je od svoje premijere bez prestanka cijenjeno djelo domaćeg repertoara, Mađarska državna opera 2012. godine prikazuje u novoj izvedbi.