bgko medane 2021 - Ulaznice

Barcelona Gipsy balKan Orchestra  - Ulaznice

Podaci o događaju


Barcelona gipsy Balkan orchestra, prvi put na otoku Krku!!!

Band satavljen od vrhunskih europskih glazbenika koji njeguje tradicionalnu glazbu Balkana.