4 TENORA

Nema aktivnih predstava u ovoj manifestaciji!

Podaci o događaju

Osoba s invaliditetom ulazi besplatno, pranja plaća punu cijenu ulaznice. 

Djeca do 3 godine ulaze besplatno.