Kako funkcionira osiguranje ulaznica?

Pregled predmeta

  1. Što je osiguranje ulaznica?
  2. Kako sklopiti osiguranje?
  3. Što učiniti u slučaju reklamacije?

Što je osiguranje ulaznica?

Ovo osiguranje će vam nadoknaditi troškove kupljenih ulaznica ako ste spriječeni prisustvovati događaju, na primjer zbog bolesti. Detalje možete pronaći u uvjetima osiguranja. Osiguranje se može sklopiti isključivo prilikom naručivanja ulaznica. Nažalost, osiguranje nije moguće sklopiti naknadno.


Kako sklopiti osiguranje?

Tijekom procesa narudžbe možete ugovoriti osiguranje klikom na ""Osiguranje ulaznica"" u košarici. Troškovi osiguranja i nova ukupna vrijednost narudžbe će biti prikazani u košarici.


Što učiniti u slučaju reklamacije?

Ako trebate podnijeti zahtjev, pošaljite sljedeću dokumentaciju na adresu navedenu ispod:

  • Kratko pismo s trenutnim bankovnim podacima
  • Originalne ulaznice za koje tražite povrat (ili tiskane kopije ulaznica u slučaju print@home ulaznica)
  • Vašu potvrdu narudžbe
  • Račun za ulaznice
  • Liječničku potvrda s podacima o dijagnozi i liječenju ili druga potvrda u skladu sa § 7 (npr. liječnička potvrda) uvjeta osiguranja.

Nakon provjere dokumentacije, vrijednost ulaznica bit će doznačena na račun koji ste naveli u dokumentaciji.

Molimo da svu dokumentaciju pošaljete na sljedeću adresu:


AWP P&C S.A., Austrian Branch
n/p Service Center
Hietzinger Kai 101-105
1130 Wien

Telefon: +43 1 525 03-6822
Fax: +43 1 52503-890
E-mail: claims.at@allianz.com


Radi vaše vlastite sigurnosti, preporučamo slanje dokumentacije preporučenom poštom.


Hvala što koristite našu uslugu!

Od: studeni 2022.