UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja za korisnike Event.card kartice
1. Event.card


Event.card je kartica lojalnosti koja kupcima na stranici www.eventim.hr omogućava dodatne pogodnosti koje se mogu iskoristiti na području Republike Hrvatske.


2. Korisnik Event.card kartice


Event.card karticu može kupiti svaka fizička osoba. Za osobe mlađe od 15 godina, za izdavanje kartice obavezan je potpis roditelja ili zakonskog skrbnika. Izdavanje kartice pravnim osobama nije moguće. Fizička osoba može izvaditi samo jednu Event.card karticu. Fizička osoba s istim podacima (ime, prezime, datum rođenja…) kao već postojeći korisnik Event.card kartice ne može dobiti dodatnu Event.card karticu.


3. Izdavač


Izdavač i vlasnik Event.card kartice je tvrtka Eventim HR d.o.o , Ulica Vice Vukova 8,10 000 Zagreb, OIB 62317651193, u daljnjem tekstu EVENTIM.


4. Uvjeti korištenja


Za dobivanje i korištenje Event.card kartice primjenjuju se uvjeti korištenja za korisnike Event.card kartice koji su objavljeni na web stranici www.eventim.hr.
EVENTIM zadržava pravo izmjene i dopune tih uvjeta korištenja. Korisnici EVENTIM kartica bit će pravovremeno obaviješteni o svim promjenama uvjeta korištenja i putem web stranice www.eventim.hr. Izmjene i dopune uvjeta korištenja postaju važeće po isteku 15 (petnaest) dana od dana objave promjene.


5. Uporaba


Event.card kartica se može koristiti na stranici www.eventim.hr.
Event.card kartica se može koristiti pri kupnji ulaznica za određene događaje koji će biti objavljeni na stranici www.eventim.hr. Korisnik Event.card kartice istu može koristi pri kupovini ulaznica samo za vlastitu uporabu. Uporaba kartice za kupnju ulaznica koje su namijenjene za daljnju prodaju i/ili uporaba kartice za narudžbe korisnika koji imaju registriranu trgovačku djelatnost kao osnovnu djelatnost nije dozvoljena.


6. Dobivanje/vađenje/izdavanje Event.card kartice


Event.card kartica može se dobiti popunjavanjem prijavnice na korisničkom računu na web stanici www.eventim.hr.

Event.card može se dobiti pod uvjetom da izdavaču EVENTIM na prijavnici date sljedeće osobne podatke: spol, ime, prezime, datum rođenja, podatke o prebivalištu, e-mail adresu, broj mobitela; te istovremeno dopustite prikupljanje i korištenje podataka o kupnji. EVENTIM će s dozvolom podnositelja navedene podatke koristiti u svrhu obavještavanja o novostima poslovanja, prilagođenim ponudama i posebnim pogodnostima; podaci će se koristiti u svrhu proučavanja kupovnih navika, a posljedično i direktnog marketinga.

Nakon slanja popunjene prijavnice podnositelj zahtjeva dobiva Event.card karticu.
Event.card kartica je plastična kartica u obliku barkoda.
Korisnik može pisanim putem odustati od ovih uvjeta korištenja i prijave u roku od 15 (petnaest) dana od potpisivanje prijavnice.


7. Osobni podaci


Kupac potpisom prijavnice dozvoljava da izdavatelj kartice kod izdavanja kartice provjeri sve podatke navedene na prijavnici te ih elektronski obradi. Kupac odgovara za točnost i istinitost svih podataka na prijavnici povezanih s uporabom Event.card kartice. EVENTIM ne odgovara za posljedice netočnih podataka.

EVENTIM se obavezuje kao voditelj zbirke osobnih podataka sve osobne podatke navedene u uvjetima korištenja, kao i dodatne podatke na prijavnici, kontrolirati sam ili preko ugovorenog izvršitelja obrade u skladu sa zahtjevima trenutno važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.

EVENTIM će osobne podatke s prijavnice, koje su ispunili korisnici Event.card kartice te predali EVENTIM-u vezano za korištenje Event.card kartice, povezati s podacima o kupnji i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti pohranjeni u bazi podataka tvrtke EVENTIM u/ili kod njegovih ugovorenih izvršitelja obrade osobnih podataka. Podaci će biti redovito analizirani i segmentirani na način da će izvršitelj obrade formirati nekoliko grupa korisnika kartice sa sličnim karakteristikama, koje će biti odabrane i namještene u skladu s trenutačno postavljenim kriterijima, što demografskih, što transakcijskih.

EVENTIM će kao voditelj zbirke osobnih podataka podatke, koje će korisnici Event.card kartice uz privolu dati na prijavnici ili na drugim obrascima EVENTIM-a, osobne podatke (spol, ime, prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, e-mail adresu, broj mobitela), koristiti u svrhu pružanja dobra i usluga (direktni marketing).

EVENTIM smije osobne podatke preuzeti i koristiti u slučaju sumnje na kazneno djelo ili sumnje u kršenje uvjeta korištenja.
Korisnik Event.card kartice može u svakom trenutku pisanim putem ili na drugi dogovoreni način zahtijevati da voditelj zbirke osobnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u namjenu direktnog marketinga. Voditelj zbirke osobnih podataka je dužan u roku od 15 (petnaest) dana spriječiti korištenje osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga te o tome u roku od 5 (pet) dana pismeno ili na drugi dogovoreni način (npr. putem e-maila) obavijestiti korisnika Event.card kartice koji je podnio zahtjev.

U slučaju da korisnik zahtijeva prestanak korištenja njegovih osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga, mora podnijeti ispunjen i potpisan obrazac za prestanak članstva (postupak opisan u točki 12. ovih uvjeta korištenja). Korisnik EVENTIM-u mora vratiti Event.card, što znači da više ne može koristiti pogodnosti, te će ga EVENTIM odjaviti iz baze korisnika Event.card kartica. Korisnik Event.card kartice koji ne želi primati posebne ponude može otkazati pretplatu za sve oblike obavještavanja. U slučaju promjene osobnih podataka, korisnik Event-card kartice je dužan promjene odmah pismeno priopćiti na info@eventim.hr .8. Pogodnosti


- 2% od svake kupnje ulaznice na www.eventim.hr se pridodaju/skupljaju na karticu
Na kraju svake kalendarske godine, na karticu će biti dodijeljen bonus od 2% vrijednosti vaših kupovina. Bonus je potrebno iskoristiti u razdoblju od 6 (šest) mjeseci od dana kreditiranja na vašu Event.card karticu, u protivnom će biti poništeni.
- Posebne pogodnosti i popusti za mnoge događaje
- Event.card vijesti.

Ulaznice s popustom su dostupne na stranici www.eventim.hr. Za pristup popustima, korisnik Event.card kartice mora biti prijavljen u svoj korisnički račun na www.eventim.hr. Račun mora biti u skladu s uputama i povezan s Event.card karticom, no korisnik može i pri kupnji ručno unijeti broj svoje Event.card kartice.


9. Promjena kartice/ponovno izdavanje kartice


U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja kartice, kada korisnik kartice želi novu Event.card karticu, potrebno je poslati e-mail s osobnim podacima na info@eventim.hr. Nakon primitka zahtjeva korisniku će se izdati nova Event.card kartica.

U slučaju da je EVENTIM kartica korisniku na bilo koji način otuđena, EVENTIM ne preuzima odgovornost za korištenje Event.card kartice od strane trećih osoba.


10. Odjava odnosno prestanak članstva


U slučaju da korisnik ne želi više koristiti karticu, potrebno je poslati pismenu obavijest o prestanku članstva na info@eventim.hr. Nakon primitka obavijesti od korisnika, EVENTIM će korisniku poslati obrazac za prekid članstva na e-mail adresu. Po primitku obrasca korisnik ga mora ispuniti, potpisati i poslati obrazac EVENTIM-u. Po primitku obrasca za prekid članstva korisnikova kartica se poništava, a svi prikupljeni podaci o vlasniku Event.card kartice se brišu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana odjave. Možebitne neiskorištene pogodnosti, koje su bile na Event.card kartici u trenutku odjave, se poništavaju. Kada korisniku prestane članstvo korisnike ne može više koristiti pogodnosti.


11. Valjanost Event.card kartice


Event.card kartica vrijedi do otkazivanja izdavatelja ili korisnika kartice.
EVENTIM smije jednostrano otkazati valjanost kartice u slučaju materijalnog kršenja ovih uvjeta korištenja.


12. Zloupotreba


EVENTIM kao izdavatelj kartice nije odgovoran za možebitnu zloupotrebu Event.card kartice i nije obavezan provjeriti identitet kupca.


13. Komunikacija


EVENTIM će vlasnike/korisnike kartica obavještavati o novostima, pogodnostima i istraživanjima putem kontakta, koje će dati vlasnik kartice.


14. Završna odredba


Za sve sporove koji ne mogu biti riješeni sporazumom, nadležan je sud u Zagrebu.

Eventim HR d.o.o., travanj 2017

Navedeni popusti i pogodnosti odnose se samo na kupnje na web stranici www.eventim.hr i za korisnike Event.card kartice.