News

Upoznaj Enrique Iglesiasa!

Pravila nagradne igre

on25Oct

PLAĆAJTE MASTERCARD I MAESTRO KARTICAMA I SUDJELUJTE U NAGRADNOJ IGRI „UPOZNAJ ENRIQUE IGLESIASA“!

Kupite ulaznice za koncert Enrique Iglesiasa Mastercard i Maestro karticama te sudjelujte u nagradnoj igri koja omogućava razgledavanje „backstagea“ i upoznavanje Enrique Iglesiasa.. 

Tri sretna dobitnika osvojit će obilazak „backstagea“, a dvoje sretnih dobitnika će upoznat Enrique Iglesiasa. Obilazak „backstagea“ traje otprilike 20 minuta, a upoznavanje 5 minuta te omogućava i slikanje s Enriqueom. Nagradna igra traje od 25.10.2019. do 15.11.2019.

Pravila nagradne igre:

Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Upoznaj Enrique Iglesiasa”.

Članak 1.

Priređivač Nagradne igre je Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na web stranici www.eventim.hr.

Članak 2.

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Upoznaj Enrique Iglesiasa“(dalje u tekstu: Igra).

Članak 3.

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.

Članak 4.

Igra se realizira u periodu od petka 25. listopada 2019. godine do petka, 15. studenog 2019. godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda.  Promocija, odnosno najava igre,  započinje u petak,  25. listopada 2019. godine i traje do završetka Igre, 15. studenog 2019. godine.

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici tvrtke Eventim d.o.o., stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može jednu osvojiti nagradu. Tri osobe osvojit će obilazak „backstagea“, a dvije osobe osvojit će upoznavanje s Enrique Iglesiasom.

Članak 7.

Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internet stranicama www.eventim.hr , te na Facebook i Instagram kanalima tvrtke Eventim d.o.o. Sudionici sudjelovanjem u Igri pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, a za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača.

Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.

Članak 8.

Igra se provodi na način da od petka, 25. listopada 2019. godine do petka, 11. studenog 2019. godine. do 12:00

Svakog dana, sudionik kupi ulaznice za koncert Enrique Iglesiasa, koji će se odviti 1. prosinca 2019. u Areni Zagreb, te se time prijavi na nagradnu igru na način da ulaznice plati Mastercard ili Maestro karticama. Eventim će u petak 15. studenog 2019. nakon 12:00 objaviti jednog dobitnika među prijavljenima.

Nagradni fond nagrade iznosi maksimalno 4.500,00 HRK (četiri i pol tisuća kuna). 

Članak 9.

Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija tvrtke Eventim o čemu se vodi dnevni zapisnik.

Tročlanu komisiju čine:

1. Damir Vranić (Eventim d.o.o.)

2. Antonija Nikšić (Eventim d.o.o.)

3. Tena Vahčić (Eventim d.o.o.)

Članak 10.

Ukupni nagradni fond iznosi maksimalno 4.500,00 HRK (četiri i pol tisuća kuna), uključujući iznos poreza na dodanu vrijednost, a sastoji se od:

2 (slovima: dvije) nagrade koja sadrži:

-       upoznavanje Enrique Iglesiasa

3 (slovima: tri) nagrade koje sadrže:

-          Obilazak „backstagea“

Nakon završetka Igre, Priređivač će organizirati uručenje nagrada dobitnicima, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 11.

Priređivač igre će dobitnike obavijestiti telefonskim i pisanim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice tvrtke Eventim, www.eventim.hr po završetku Igre.

Članak 12.

U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.

Nagrade u obliku potrošačkih kartica, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. S potrošačke kartice nije moguće podići gotovinu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana po završetku Igre.  

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u roku od 30 (slovima: trideset) dana  dobitnik ne preuzme nagradu, vrijede odredbe PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA, NN 8/10.

Članak  14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 15.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog

Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak  16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.eventim.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Zagrebu, 25.10.2019.                                                                       

Eventim d.o.o.

Damir Vranić,  direktor

Back to News listing