News

OSVOJITE UPOZNAVANJE SA ENRIQUE IGLESIASOM!

OSVOJITE UPOZNAVANJE SA ENRIQUE IGLESIASOM!

on 09 ruj

Pogledajte naš Instagram profil, zapratite naš Instagram profilm, ostavite komentar na fotografiju i označite osobu s kojom idete na koncert te osvojite upoznavanje sa Enrique Iglesiasom. 


Jedan sretni/a dobitnik/ca osvojit će upoznavanje sa Enrique Iglesiasom. Nagradna igra traje od 09.09. do 30.09.2019.


Pravila nagradne igre:


Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Osvojite upoznavanje sa Enrique Iglesiasom”.


Članak 1.


Priređivač Nagradne igre je Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na Instagram profilu Eventim.hr.


Članak 2.


Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Osvojite upoznavanje s Enrique Iglesiasom“ (dalje u tekstu: Igra).


Članak 3.


Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.


Članak 4.


Igra se realizira u periodu od ponedjeljka, 09. rujna 2019. godine do ponedjeljka, 30. rujna 2019. godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda.  Promocija, odnosno najava igre,  započinje u utorak,  09. rujna 2019. godine i traje do završetka Igre, 30. rujna 2019. godine.


Članak 5.


Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.


Članak 6.


Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici tvrtke Eventim d.o.o., stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti nagradu.


Članak 7.


Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internet stranicama www.eventim.hr , te na Facebook i Instagram kanalima tvrtke Eventim d.o.o. Sudionici sudjelovanjem u Igri pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, a za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača.


Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.


Članak 8.


Igra se provodi na način da od ponedjeljka, 09. rujna 2019. godine do ponedjeljka, 30. rujna 2019. godine. do 12:00


Svakog dana, sudionik prijavi na nagradnu igru putem Instagram profila na način da zaprati Instagram profil Eventima, ostavi komentar na objavu i označi osobu s kojom ide na koncert. Eventim će u ponedjeljak 30. rujna 2019. nakon 12:00 objaviti jednog dobitnika među prijavljenima.


Nagradni fond nagrade iznosi maksimalno 1.118,00 HRK (tisućustoosamnaest kuna). 


Članak 9.


Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija tvrtke Eventim o čemu se vodi dnevni zapisnik.


Tročlanu komisiju čine:


1. Damir Vranić (Eventim d.o.o.)


2. Antonija Nikšić (Eventim d.o.o.)


3. Tena Vahčić (Eventim d.o.o.)


Članak 10.


Ukupni nagradni fond iznosi maksimalno 1.118,00 HRK (tisućustoosamnaest kuna), uključujući iznos poreza na dodanu vrijednost, a sastoji se od:


1 (slovima: jedne) glavne nagrade koja sadrži:


-       jedna ulaznica za Meet&Greet 


Nakon završetka Igre, Priređivač će organizirati uručenje nagrada dobitnicima, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.


Članak 11.


Priređivač igre će dobitnike obavijestiti telefonskim i pisanim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice tvrtke Eventim, www.eventim.hr po završetku Igre.


Članak 12.


U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.


Članak 13.


Nagrade u obliku potrošačkih kartica, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. S potrošačke kartice nije moguće podići gotovinu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana po završetku Igre.  


Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u roku od 30 (slovima: trideset) dana  dobitnik ne preuzme nagradu, vrijede odredbe PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA, NN 8/10.


Članak  14.


U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


Članak 15.


Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog


Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak  16.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.eventim.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.


U Zagrebu, 09.09.2019.                                                                       


Eventim d.o.o.


Damir Vranić,  direktor