Odaberite ulaznice

Odaberite cjenovnu kategoriju i količinu ulaznica

Parter kategorija 1

 450,00 KN

Cijena W

450,00 KN

ART TICKET (W)

474,00 KN

Parter kategorija 2

 395,00 KN

Cijena W

395,00 KN

ART TICKET (W)

419,00 KN

Parter kategorija 3

 345,00 KN

Cijena W

345,00 KN

ART TICKET (W)

369,00 KN

Loža

 395,00 KN

Cijena W

395,00 KN

ART TICKET (W)

419,00 KN

Tribina - slob.sjedenje

 260,00 KN

Cijena W

260,00 KN

ART TICKET (W)

284,00 KN

Stajanje

 190,00 KN

Stajanje od 25.02. W

190,00 KN

ART TICKET od 25.02.W

214,00 KN

Invalidska kolica / Wheelchair

 0,00 KN

Cijena W

0,00 KN

Pratnja osobe u inv.kolicima

 345,00 KN

Cijena W

345,00 KN

ART TICKET (W)

369,00 KN